Genel

26 Aralık 2019

4/F 26 Aralık Ev Çalışması

26 ARALIK matematik EV ÇALIŞMASI 26 ARALIK FEN VE SOSYAL EV ÇALIŞMASI
25 Aralık 2019

4/F 25 Aralık Ev Çalışması

25 ARALIK MATEMATİK EV ÇALIŞMASI 25 ARALIK TÜRKÇE EV ÇALIŞMASI
24 Aralık 2019

4/F 24 Aralık Ev Çalışması

24 ARALIK FEN DEĞERLENDİRME 24 ARALIK SOSYAL DEĞERLENDİRME
23 Aralık 2019

4/F 23 Aralık Ev Çalışması

23 ARALIK MATEMATİK DEĞERLENDİRME 23 ARALIK TÜRKÇE DEĞERLENDİRME